Personuppgiftspolicy för morgontidningar, sajter, appar och tjänster

Persondata2022-05-19 15:51

Information om behandling av personuppgifter 

Här presenteras information kring hur vi hanterar dina personuppgifter om du är kund hos oss eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. Vi värdesätter dig som kund och din personliga integritet, därför behandlar vi dina uppgifter i enlighet med de integritetslagstiftningar som finns. 

Vår koncern består av ett flertal bolag som samlas under Norrköpings Tidningars Media AB (NTM)
Denna information rör personuppgiftsbehandlingar som utförs av:

Norrköpings Tidningars Media AB, 556741-2340
Öst Media AB, 556663-3045
Sörmlands Media AB, 556973-5532
Gotlands Media AB, 556003-4133
Aktiebolag Upsala nya tidning AB, 556024-6927
Norr Media AB, 556730-4794
NTM Media AB, 559331-8313 
Svensk Hemleverans Handelsbolag, 969783-2302
Svensk Hemleverans Norr AB, 556931-8347
Folke AB, 559389-3067

När vi skriver NTM, ”vi”, ”vår”, ”oss” eller liknande i nedan text så är det ovan koncern som avses. Vart och ett av bolagen är delat personuppgiftsansvariga för den behandling som görs i bolagen. Det delade personuppgiftsansvaret beror på att vissa behandlingar genomförs gemensamt i koncernen och vi delar de it-plattformar som används av de respektive bolagen.

Om du har frågor om den gemensamma behandlingen eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du alltid kontakta det bolag du har en kundrelation med eller som du på annat sätt kommit i kontakt med. Du kan också alltid kontakta oss på dataskydd@ntm.se.

Viktiga begrepp 

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av våra tjänster utgöra personuppgifter.

Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Rättslig grund för behandling är olika grunder som berättigar oss att hantera dina uppgifter. Exempel på rättslig grund kan vara avtal, berättigat intresse, samtycke eller rättslig förpliktelse. Avtal som grund baseras på att vi behöver uppgifterna för att kunna ingå avtal med dig. När vi använder oss av berättigat intresse har vi gjort en bedömning om att vår behandling av dina personuppgifter gynnar såväl dig som oss, men det krävs inte för att uppfylla avtalet. Vid en behandling som har berättigat intresse som grund har du rätt att invända mot vår behandling, till exempel genom att göra egna inställningar på våra webbplatser. Baserar vi vår behandling på samtycke kan du när du vill återkalla ditt samtycke och vi upphör med behandlingen. I de fall vi behandlar uppgifter baserat på en rättslig förpliktelse är det lagar och föreskrifter som avgör hur länge vi behandlar dina personuppgifter. 

Vad behandlar vi för personuppgifter? 

Vid beställning och leverans av våra tjänster 

Om du är prenumerant eller har köpt andra prenumerationstjänster behandlar vi ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och mejladress för att kunna leverera de tjänster och produkter som beställts. Vi samlar in dessa personuppgifter i syfte att säkerställa att rätt person får tillgång till de tjänster som är beställda, kunna erbjuda personlig kundservice och för att kunna informera om tjänsten. Om du är tidningsprenumerant kontrollerar vi även med jämna mellanrum din adress med uppgifter från folkbokföringsregistret för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: I två år efter avslutat avtal.

Om du handlar i vår shop behandlar vi beställarens namn, mejladress, telefonnummer samt mottagarens namn, adress, telefonnummer och mejladress. När ordern är lagd sparas även kund-ID, order, ordernummer, betalningssätt, betalningsstatus, webbläsare, IP-adress och spårnummer för frakten. Vi samlar in dessa personuppgifter i syfte att säkerställa att rätt person får produkterna levererade och informera om orderstatus samt för att kunna hantera eventuella returer eller garantiärenden. Vid kontakt med Kundcenter kopplas den informationen till ordern och sparas lika länge.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: I tre år efter orderdatum, i garantifall upp till fem år. 

Om du som privatperson beställer en annons hos oss samlar vi in namn, adress, mejladress och telefonnummer för att kunna leverera tjänsten till dig.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: I två år efter avslutad annonsering. 

Om du är kontaktperson hos ett företag som är prenumerantkund hos oss så hanterar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna leverera tjänsten till företaget.
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: I två år efter avslutat avtal.

Vid användning av våra digitala tjänster 

Om du använder dig av våra digitala tjänster så behandlar vi även dina inloggningsuppgifter i syfte att kunna säkerställa att det är rätt person som loggar in på tjänsten och att du får tillgång till rätt tjänst. Det är dina prenumerantuppgifter, ett systemgenererat användar-ID, din mejladress och ditt lösenord som vi lagrar i det här syftet. Ditt lösenord lagras krypterat och vi kan inte läsa vad du valt som lösenord.
Rättslig grund: Avtal om du är kund till oss.
Lagringstid: I två år efter avslutat avtal.

Produktförbättring/-utveckling 

Om du använder dig av våra digitala tjänster samlas det in uppgifter om ditt surf- och köpbeteende. Vi använder dessa uppgifter för att vår tjänst ska visas på bästa sätt i din enhet och lagrar dem i statistiksyfte för att kunna utvärdera och utveckla våra tjänster. För att veta vilka uppgifter som samlas in förutom dessa loggar, läs cookiepolicyn på respektive webbplats. På webbplatserna sker detta först efter du samtyckt till denna behandling. Det framgår av respektive webbplats cookiepolicy vad som gäller för just den webbplatsen.
Rättslig grund: Berättigat intresse eller samtycke.
Lagringstid: 13 månader

Säkerhet 

För att kunna erbjuda en säker digital tjänst och förebygga ett skadligt beteende och bedrägeriförsök loggar vi teknisk information om den enhet du använder (t.ex. enhetens unika ID, webbläsare, operativsystem, IP-adress och vilket nät som enheten använder).
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: Tre månader

Personalisering av nyheter

Om du använder dig av våra digitala tjänster samlas det in uppgifter om ditt surf- och köpbeteende som samkörs med de uppgifter som vi har om dig som prenumerant och kund i vår e-handel. Baserat på din kundprofil anpassar vi redaktionellt innehåll på våra sajter.
Rättslig grund: Samtycke
Lagringstid: I två år från det att tjänsterna avslutats (prenumeranter) eller 13 månader efter inaktivitet (digitalt konto utan prenumeration) 

Visa, mäta och anpassa annonser 

Vi behandlar vissa uppgifter för att kunna visa och mäta grundläggande annonser på våra sajter och i våra appar.
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: För information om vilka cookies hänvisas till respektive webbplats cookiepolicy.

Du kan få anpassade annonser utifrån insamlade cookies och uppgifter om din geografiska position.
Rättslig grund: Samtycke
Lagringstid: För information om vilka cookies hänvisas till respektive webbplats cookiepolicy.

Du kan själv begränsa våra möjligheter att anpassa annonser på våra sajter och appar. Gå till “Cookieinställningar”, “Anpassning av annonsrelaterat innehåll” eller liknande på aktuell sajt/app och neka cookies/tekniker som används. Du hittar också mer information om cookies och liknande tekniker här https://privacy.ntm.se/information/cookies/artikel/om-cookies/lwgv19vr

Betalning och fakturering 

Mediehuset använder externa betaltjänstleverantörer för vissa tjänster eller betalsätt. Personuppgiftsansvarig för den behandlingen är i de fallen respektive leverantör av betallösning. Läs om deras personuppgiftsbehandling här:

https://www.klarna.com/se/dataskydd/
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy
https://www.swedbankpay.se/dataskydd

Om du använder dig av autogiro behandlar vi ditt bankkontonummer i syfte att möjliggöra betalning via autogiro.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: Raderas när avtalet är avslutat och slutbetalning är gjord.

När du är prenumerant till någon av våra tidningar eller beställer en annons behandlar vi betalningsinformation, prenumerationsuppgifter och vid enskild firma; personnummer, för att efterleva bokföringslagens krav på bevarande av underlag.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
Lagringstid: Upp till åtta år efter betalningen.

Om det uppkommer en tvist så sparar vi de personuppgifter som behövs för att bevaka våra intressen i tvisten.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: Raderas när tvisten och dess rättsverkningar upphört.

Marknadsföring och kommunikation 

Ibland riktar vi vår marknadsföring direkt till dig med hjälp av de kontaktuppgifter vi har till dig. Vi behandlar namn, ålder, kön, telefonnummer och mejladress för att kunna informera och erbjuda dig som kund eller potentiell kund ett mervärde genom att ge dig relevant information, erbjudande och nyhetsbrev.
Rättslig grund: Berättigat intresse om du är kund eller har varit kund hos oss. Samtycke om du inte är kund men meddelat att du vill ha information från oss.
Lagringstid: I två år efter att du senast var kund hos eller var i kontakt med oss. Om du inte vill att vi ska fortsätta med denna behandling av dina personuppgifter följer du de instruktioner som finns i de mejl och SMS som marknadsföringen skickas i. 

Om du inte är kund hos oss kan det hända att vi köper in kontaktuppgifter till dig för att erbjuda dig att bli kund. De personuppgifter som vi köper är namn, telefonnummer och adress.
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: 3 månader efter att vi fått tillgång till uppgifterna. Om du sedan blivit kund eller vi kommit överens om uppföljning lagras istället på de grunderna.

Anpassad marknadsföring

Om du använder dig av våra digitala tjänster samlas det in uppgifter om ditt surf- och köpbeteende som samkörs med de uppgifter som vi har om dig som prenumerant och kund i vår e-handel. Baserat på din kundprofil anpassar vi vår marknadsföring till dig.
Rättslig grund: Samtycke
Lagringstid: I två år från det att tjänsterna avslutats (prenumeranter) eller 13 månader efter inaktivitet (digitalt konto utan prenumeration).

Om du inte använder våra digitala tjänster kan du få anpassad marknadsföring utifrån den information vi har om dig som prenumerant, till exempel bostadsort.
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: I två år efter att du senast var kund hos oss.

Kundundersökningar

Vi behandlar ditt namn, mejladress och i vissa fall även bostadsort och ålder för att kunna genomföra undersökningar relaterade till din befintliga och tidigare kundrelation till oss. I samband med detta behandlar vi även svaren du lämnar.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: I två år. Om du inte vill att vi ska fortsätta med denna behandling av dina personuppgifter följer du de instruktioner som finns i de mejl som undersökningarna skickas i.

Tävlingar och omröstningar

Om du deltar i en tävling eller omröstning som vi anordnar behandlar vi dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande, vilket innefattar bl.a. insamling av svar från dig samt att utse och kommunicera en vinnare. De personuppgifter i behandlar är namn, telefonnummer, mejladress, adress och uppgifterna som framgår av ditt bidrag i tävlingen eller i omröstningen.
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: 3 månader från att tävlingen eller omröstningen avslutats. Observera att om vinnaren publiceras i någon av våra tidningar eller på någon av våra nyhetssajter så kommer de publicerade uppgifterna sparas utan begränsning i tid.

I samband med event

I samband med event förekommer viss behandling utöver den som beskrivs under andra rubriker i denna policy.

I vissa fall kan vi behandla och publicera bilder eller inspelat material från eventet där du förekommer för att informera om våra kommande event.
Rättslig grund: Samtycke om du med lätthet kan identifieras i materialet. Annars berättigat intresse.
Lagringstid: 2 år

Som talare eller deltagare behandlar vi också ditt namn och bild i marknadsföringssyfte för det fall du lämnat ditt separata medgivande till sådan marknadsföring i enlighet med lagen om namn och bild i reklam (1978:800).
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: 2 år

Vid anmälan till ett event kan du också behöva lämna uppgift om allergier och specialkost till oss eller vår samarbetspartner för att vi ska kunna tillhandahålla mat/tilltugg på eventet.
Rättslig grund: Samtycke
Lagringstid: 3 månader efter avslutat event

Vi kan komma att publicera deltagarlistor för eventet (namn, företag, titel) och tillhandahålla dig en namnskylt på eventet. Vi kan komma att använda en särskild event-app för att tillhandahålla information om eventet m.m.
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: 2 år

Om du deltar i egenskap av jurydeltagare behandlar vi dina kontaktuppgifter för att administrera ditt jurydeltagande. Den lagliga grunden är Berättigat intresse.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: 2 år

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till våra samarbetspartners (medarrangörer, sponsorer och utställare) för att dessa ska kunna rikta marknadsföring till dig i din yrkesroll baserat på din närvaro på eventet. Dessa blir då personuppgiftsansvariga för den behandling de utför.
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: 2 år 

Analys

Vi gör analyser av vår kundstock för att fortsätta leverera tjänster och produkter som är relevanta för er. Det kan t.ex. handla om försäljningsstatistik, hur många kunder vi har, i vilka åldrar, var de finns geografiskt och vilka kundprofiler vi har.

Vissa analyser gör vi endast utifrån de uppgifter vi har om dig som annonsör, prenumerant och e-handelskund.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: I två år från det att tjänsterna avslutats och full betalning är erlagd.

I andra analyser, t ex segmentering av vår kundstock tar vi även med besöksstatistik.
Rättslig grund: Behandlingen av cookies i denna aspekt sker utifrån berättigat intresse.
Lagringstid: 13 månader.

Vid kontakt med vår kundcenter eller dataskyddsfunktion

Om du är i kontakt med vårt kundcenter via telefon kan det förekomma att vi spelar in samtalen för att i efterhand kunna kontrollera vad vi kommit överens om eller använda samtalen i utbildningssyfte.
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: I tre månader

Oavsett på vilket sätt du kontaktar kundcenter kommer vi att spara de uppgifter du lämnat till oss för att kunna lösa det ärende du kontaktat oss i.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: I ett år efter ärendet avslutades 

När du kontaktar vår dataskyddsfunktion kommer vi att hantera de personuppgifter du lämnat till oss för att dels tillgodose dina rättigheter du har enligt Dataskyddsförordningen, dels för att dokumentera eventuellt utövande av rättigheter i ett s.k. rättighetsbegäranderegister.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
Lagringstid: I ett år.

Vid övrig kontakt med oss

Det förekommer också att vi behandlar namn, kontaktuppgifter och korrespondens för att du på något sätt kontaktat oss utan att vara kund. Vi hanterar dessa uppgifter för att kunna kommunicera med dig och svara på eventuella frågor.
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: Upp till sex månader efter att kommunikationen avslutats. Om vår kontakt lett till att det uppkommit ett annat syfte med att ha dina kontaktuppgifter så är det lagringstiden för det syftet som styr.

Externa källor

Vi kan även hämta uppgifter från externa källor. Sådana källor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

I vissa fall sker insamlingen via våra betaltjänstleverantörer, t.ex. Klarna, Adyen och Swedbank. Vid användning av en tjänst som kräver betalning samlar vi in namn, personnummer, adressuppgifter och betalsätt från betalningsleverantören för att bekräfta din identitet och adressuppgifter.

Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra datakällor som är tillgängliga för allmänheten, såsom SPAR (Statens Personadressregister) och Svensk Adressändring. 

När vi anordnar ett event som riktar sig till företag och/eller personer i deras yrkesliv så kan vi samla in kontaktuppgifter från våra samarbetspartners eller från offentligt tillgängliga källor, t.ex. sajter och sociala medier såsom LinkedIn. Uppgifterna används för att kontakta potentiella kunder för att marknadsföra våra tjänster och produkter. Vi kan även samla in uppgifter om titel och eventuell specialisering, arbetsplats bransch. Dessa uppgifter samlas in från dig eller från offentliga källor och används av oss för att kunna anpassa relevanta erbjudanden för dig i din yrkesroll.

Vilka får tillgång till dina uppgifter? 

Dina uppgifter hanteras främst av oss och de bolag som ingår i vår koncern. I vissa fall skickar vi dock uppgifter vidare till externa parter. De som kan få tillgång till dina personuppgifter är våra leverantörer av IT-tjänster, distributörer av papperstidningar, leverantörer och utbärningsbolag som ska leverera de varor du har handlat i vår shop, finansiella och juridiska tjänster, banker, försäkringsbolag samt till myndigheter och andra offentliga organ. Ibland har vi andra parter som sätter cookies på våra webbplatser, läs cookiepolicy på respektive webbplats för mer information kring det.

Dina rättigheter 

Du har enligt dataskyddsförordningen ett flertal rättigheter. Du har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter vi hanterar om dig, få de rättade och ibland rätt att få de raderade. För fullständig beskrivning av dina rättigheter, besök vårt Integritetscenter https://privacy.ntm.se

Observera att rättigheterna i detta avsnitt inte gäller för dig som skickat in en insändare till oss, skapat event i någon av våra eventkalendrar, eller vars personuppgifter förekommer i artiklar eller annonser. Behandlingen av dina personuppgifter omfattas i en sådan situation av den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten, vilka är undantagna dataskyddsförordningen.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna information kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör förändringar som kräver ditt samtycke.

Klagomål till tillsynsmyndigheten 

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. www.imy.se